Algemene voorwaarden

Laatst herzien: 2 april 2024

De medewerkers van Ga Den Haag laten u graag het beste van Den Haag zien en zullen er alles aan doen om uw bezoek aan Den Haag onvergetelijk te maken en uw uitje naar wens in te vullen. Het kan voorkomen dat er iets is waardoor u de algemene voorwaarden wilt nalezen. We hebben het hieronder voor u op een rij gezet.

We hopen dat u in alle gevallen contact met ons zal opnemen zodat uw ervaring met ons positief zal zijn. 

1. Algemeen Ga Den Haag

Ga Den Haag staat voor Groepsarrangementen Den Haag. Wij zijn samenwerkende stichtingen: De Ooievaart, De Haagsche Stadsfiets, De Haagse Toren/Grote Kerk en Ga Den Haag Arrangementen. In deze voorwaarden spreken we over Ga Den Haag, dat staat voor deze samenwerkende stichtingen. 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die Ga Den Haag met de boeker sluit. 

De Algemene Voorwaarden Ga Den Haag zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst en het Nederlandse recht bepalend zijn. 

 

Ga Den Haag draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven. De informatie op de website(s) in beheer van Ga Den Haag is leidend. 

 

Algemene voorwaarden van partners van Ga Den Haag die in de overeenkomst zijn genoemd, gelden boven de Algemene Voorwaarden van Ga Den Haag.
Deelnemers van arrangementen van Ga Den Haag zijn gehouden aan de Algemene Voorwaarden van alle partijen waar zij met Ga Den Haag komen. Eventuele klachten over de uitvoering van het arrangement moeten ter plaatse worden gemeld zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 

Tours via Ga Den Haag zijn in alle gevallen op eigen risico.

 

 

Ga Den Haag 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74335766 

Werkdagen/kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij Ga Den Haag uitdrukkelijk anders vermeldt. 

Kantoor: Wagenstraat 185A, Den Haag, Nederland 

E-mail: info@gadenhaag.nl 

Telefoon: 070 – 747 01 02

Algemene voorwaarden

2.Definities

 

 • Ga Den Haag: Ga Den Haag Arrangementen, De Haagse Toren/Grote Kerk, De Ooievaart en De Haagse Stadsfiets
 • Producten van Ga Den Haag: Stadswandelingen met gids, fietstours met gids, beklimmen van de Haagse Toren, rondvaart De Ooievaart met gids/schipper, fietshuur
 • Boeker: de hoofdboeker/aanmelder/aanvrager 
 • Boeking: opdracht tot organiseren van een arrangement, het reserveren van producten/diensten van Ga Den Haag. 
 • Arrangement: regeling waarbij je een van te voren bepaalde prijs betaalt voor een combinatie van een aantal producten/diensten van Ga Den Haag. 
 • Overeenkomst: het door de boeker goedgekeurde voorstel van Ga Den Haag 
 • Verhuurbonnen: alle offertes en huurovereenkomsten 
 • HSF: Haagsche Stadsfiets 
 • Reguliere tours/Losse tickets: De regelmatig geplande tours van Ga Den Haag, hiervoor kun je losse tickets boeken 
 • Special: De tours (vaak met bijzondere onderwerpen) die door Ga Den Haag worden gepland op bepaalde tijden, hiervoor kun je losse tickets boeken 
 • Groepen: groepsarrangementen van Ga Den Haag die in overleg overeengekomen worden
 • Kind: vanaf 4 tot 12 jaar, let op voor De Haagse Toren geldt dat voor kinderen jonger dan 12 jaar begeleiding van een volwassene verplicht is.

Websites:

dagjedenhaag.nl (Groepsarrangementen Ga Den Haag)

dehaagsetoren.nl (Beklimmen De Haagse Toren)

ooievaart.nl (Rondvaart De Ooievaart)

haagschestadsfiets.nl (Fietsverhuur De Haagse Stadsfiets)

3. Ga Den Haag Arrangementen/Groepen

Overeenkomsten met Ga Den Haag gaan vooral over arrangementen voor groepen. De inhoud van het programma van een arrangement, kosten en datum/tijd zijn altijd in overleg tussen een medewerker van Ga Den Haag en de boeker.

Overeenkomsten groter dan € 500,- of 40 deelnemers worden deels vooraf betaald. Bij het afsluiten van de overeenkomst/het bevestigen van de opdracht 50% en 2 weken vooraf 50%.


3a. Opties Ga Den Haag Arrangementen/Groepen

Mooiweer garantie voor eigen producten van Ga Den Haag

Ga Den Haag biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een MooiWeer-garantie. Voor 15% van de totaalkosten van het arrangement kun je uiterlijk 48 uur vooraf annuleren. Bij annulering onder MooiWeer-garantie worden de kosten van de volledige boeking, behalve aanbetalingen, kosten voor partnerproducten en de kosten voor de MooiWeer-garantie zelf, terugbetaald.

 

Catering
In overleg kan Ga Den Haag voor groepen catering regelen. Voor de Ooievaart kun je kiezen uit standaardproducten van een eigen cateraar: ooievaart.nl/groepsvaarten/catering.

Bestelde catering mag tot uiterlijk 72 uur voor vertrek van de vaart worden aangepast dan wel geannuleerd. Daarna kunnen er geen aanpassingen meer worden gemaakt.

 

3b. Wijzigingen in boeking: Ga Den Haag Arrangementen/Groepen
Ga Den Haag gaat uit van het aantal deelnemers dat is doorgegeven bij de bevestiging van het arrangement. Wijzigingen in het aantal personen zijn beperkt mogelijk. Het kan zijn dat wijzigingen in het aantal deelnemers na bevestiging leiden tot andere kosten.

 

 

3c. Annuleringsvoorwaarden Ga Den Haag Arrangementen/Groepen

Ga Den Haag zal er altijd alles aan doen om de klanten tegemoet te komen. Het komt voor dat er wijzigingen of annuleringen zijn. 

 

In sommige gevallen zijn er al kosten gemaakt, die zijn voor rekening van de boeker. Dit is maximaal eenmaal het factuurbedrag. Annuleringen verzonden buiten kantooruren worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt door Ga Den Haag. Eventuele wijzigingen in de boeking en/of (deel)annuleringen van gereserveerde diensten, kunnen alleen tijdens kantooruren en alleen op verzoek van de boeker plaatsvinden. Eventuele kosten als gevolg hiervan brengt Ga Den Haag in rekening bij de boeker.

 

Naast de door derden in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, kunnen dat ook de kosten zijn die Ga Den Haag moet maken om de wijziging of deelannulering tot stand te brengen.

Tot 15 deelnemers is 14 kalenderdagen vooraf annulering (tijdens kantooruren) kosteloos.

Dit geldt alleen voor eigen producten van Ga Den Haag: fietstours, wandeltours, boottours en rondleidingen op De Haagse Toren. Voor externe producten kunnen andere voorwaarden gelden.
Daarna is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

Tot 30 deelnemers is 30 kalenderdagen vooraf annulering (tijdens kantooruren) kosteloos.

Dit geldt alleen voor eigen producten van Ga Den Haag: fietstours, wandeltours, boottours en rondleidingen op De Haagse Toren. Voor externe producten kunnen andere voorwaarden gelden.
Daarna is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

 

Vanaf 40 deelnemers is bij bevestiging een aanbetaling van 50% verschuldigd. Deze wordt bij annulering niet terugbetaald. Daarnaast is bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van het arrangement 100% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

We gaan hier altijd uit van het aantal personen dat is doorgegeven bij de bevestiging van het arrangement.

 

4. Regulier/losse tickets

Enkele producten van Ga Den Haag worden regulier aangeboden. Dat betekent dat losse tickets kunnen worden gekocht voor vaste tijdsloten.

4a. Annuleringsvoorwaarden regulier/losse tickets

Annuleren van losse tickets voor reguliere tours van Ga Den Haag is mogelijk 24 uur (kantooruren) vooraf. Daarna worden de kosten van de tickets niet terugbetaald.

 

5. Specials Ga Den Haag

Ga Den Haag biedt specials aan waarvoor losse tickets te boeken zijn. Specials worden aangeboden op de websites waaronder dagjedenhaag.nl.

 

5a. Annuleringsvoorwaarden Specials Ga Den Haag

Annuleren voor specials van Ga Den Haag is mogelijk 24 uur (kantooruren) vooraf. Daarna worden de kosten van de tickets niet terug betaald.

 

6. Boekingen

Boeking of opdracht tot organiseren van een arrangement, het reserveren van producten/diensten van Ga Den Haag.

 

Ga Den Haag zal met alle door de boeker verstrekte informatie een boeking zo goed mogelijk organiseren. Afgestemd op de groep en rekening houdend met de wensen van de boeker en bijzondere omstandigheden die bekend zijn gemaakt aan Ga Den Haag. Ga Den Haag zal zoveel mogelijk op maat en naar wens leveren, maar is niet verplicht om aan een verzoek gehoor te geven.

 

Voor een boeking is bepaalde informatie nodig: naam, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres.
Om een arrangement goed te kunnen voorbereiden is informatie over de groep waardoor de tour op maat aangeboden kan worden.

 

Informatie over mobiliteit/gezondheid kan relevant zijn als het gaat om bijvoorbeeld in-/uit een boot te stappen of het beklimmen van De Haagse Toren. De verantwoordelijkheid voor het melden hiervan ligt bij de boeker. Wanneer Ga Den Haag niet op de hoogte is en dit gevolgen heeft voor deelname aan het geboekte arrangement, zijn (meer)kosten voor rekening van de boeker.

 

7. Overeenkomst met Ga Den Haag

Bij akkoord gaan van voorstel en kosten van Ga Den Haag, hetzij schriftelijk of mondeling, is de overeenkomst gesloten en start Ga Den Haag met organiseren van hetgeen overeengekomen is. Hiervoor ontvang je een bevestiging en een factuur.

 

Bij telefonisch gesloten overeenkomsten ben je aan de overeenkomst gebonden nadat Ga Den Haag het arrangement heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van Ga Den Haag hebt geaccepteerd.

Wanneer de overeenkomst is gesloten gaat Ga Den Haag ervan uit dat de boeker op de hoogte is van de algemene voorwaarden zoals deze omschreven zijn op de website.

 

Ga Den Haag kan de overeenkomst opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Ga Den Haag laat dit vooraf weten. Heb je al een (aan-) betaling gedaan, dan betaalt Ga Den Haag terug.

 

8. Wijzigingen door Ga Den Haag

Ga Den Haag zal er alles aan doen om het overeengekomen te realiseren. Daarbij zijn zij afhankelijk van derden. Het kan voorkomen dat Ga Den Haag de overeengekomen afspraken niet kan nakomen en moet herroepen. Ga Den Haag moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen en zal er in alle gevallen alles aan doen om in overleg een alternatief voor te stellen. Als boeker akkoord is met het voorgestelde alternatief, zullen eventuele (meer)kosten zijn voor rekening van de boeker.

 

9. Facturen

Facturen worden vooraf per e-mail naar boeker verzonden. Ga Den Haag streeft ernaar dit uiterlijk 2 weken voor overeengekomen datum te doen.

Betaaltermijn is in elk geval vóór aanvang van het arrangement. We zijn gerechtigd om het arrangement niet uit te voeren als de betaling niet plaats heeft gevonden.

GA Den Haag, gevestigd aan Bierkade 19, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GA Den Haag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

GA Den Haag verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gadenhaag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
GA Den Haag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • GA Den Haag analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • GA Den Haag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GA Den Haag neemt verantwoordlijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GA Den Haag) tussen zit. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GA Den Haag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GA Den Haag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • GA Den Haag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 • GA Den Haag gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
 • Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

 

GA Den Haag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: autoriteit-persoonsgegevens

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GA Den Haag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact

 

Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites, gebruikt deze site cookies, dit zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of ‘breken’.


Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen om alle cookies aan te laten staan ​​als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet als ze worden gebruikt om een ​​dienst te leveren die u gebruikt.


Cookies uitschakelen

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (zie de Help van uw browser hoe u dit kunt doen). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionaliteit en functies van deze site. Daarom is het aan te raden om cookies niet uit te schakelen. Dit Cookiebeleid is tot stand gekomen met behulp van de Cookiebeleid Generator. Cookies Policy Generator.


De cookies die we instellen

 • Bestellingen die gerelateerde cookies verwerken

  Deze site biedt e-commerce- of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina’s wordt onthouden, zodat we deze goed kunnen verwerken.

 • Formulier gerelateerde cookies

  Wanneer u gegevens indient via een formulier, zoals die op contactpagina’s of reactieformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

 • Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverbreide en vertrouwde analyseoplossingen op internet om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang u op de site doorbrengt en de pagina’s die u bezoekt, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren.

  Zie de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies.

 • Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

 • De Google AdSense-service die we gebruiken om te adverteren, gebruikt een DoubleClick-cookie om relevantere advertenties op internet weer te geven en het aantal keren dat een bepaalde advertentie aan u wordt getoond te beperken.

  We gebruiken op deze site ook social media buttons en/of plug-ins waarmee je op verschillende manieren verbinding kunt maken met je sociale netwerk. Om deze te laten werken, zijn de volgende sociale-mediasites inclusief; {Lijst de sociale netwerken waarvan u de functies hebt geïntegreerd met uw site?:12}, plaatst cookies via onze site die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die zij bewaren voor verschillende doeleinden die worden beschreven in hun respectieve privacy beleid.

 • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

Meer informatie

Hopelijk heeft dat dingen voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld, als er iets is waarvan u niet zeker weet of u het nodig heeft of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten voor het geval het interactie heeft met een van de functies die u op onze site gebruikt .

Lees het artikel Cookiebeleid voor meer algemene informatie over cookies. The Cookies Policy article.


Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze favoriete contactmethoden:

 • Email: info@gadenhaag.nl

Arrangement aanvraag